Zpráva výcvikáře agility za rok 2010


Rok 2010 byl pro členy klubu agility plný změn.

Na jaře 2010 se vzdala funkce vycvikáře agility a funkce místopředsedy KK Zlechov Veronika Stratilová a v tu chvíli se agility ocitlo bez trenéra. Vzhledem k tomu, že zbývající členové chtěli agility ve Zlechově udržet, oslovili jsme zkušené závodníky, jestli by uvolněnou funkci trenéra nechtěli zastávat.

Na naši nabídku přikývla Jana Kořínková z KK Boršice a také Martin Ševčík, bývalý člen Agi Zlechov, toho času člen agility klubu ROSA Zlín. Martin Ševčík se od roku 2011 vrací do Zlechova, kde bude zastávat funkci trenéra a také kandiduje na místo místopředsedy KK Zlechov.

Vyvstal zde problém překážek, nutných k výcviku, neboť původní překážky byly majetkem Veroniky Stratilové. Vedení kynologického klubu vyšlo vstříc všem stávajícím agiliťákům a nakoupilo překážky nové.


Agility klub Zlechov

Tréninky jsme stanovili dvakrát týdně – v pondělí a pátek, s tím, že jsme volných sobot využívali k účasti na závodech. Členové agility se zúčastňovali pravidelně závodů ve Zlíně, Hodoníně, Přerově, Šlapanicích, ale také na Slovensku.

Z větších závodů bych ráda zmínila závody Moravia Open v Rožnově pod Radhoštěm, kde závodily naše dvě juniorky Dorota Psotková a Tereza Snášilová a ve velké konkurenci závodníků a reprezentantů z Česka, Slovenska, Ruska, Slovinska, Srbska a Španělska vybojovaly krásné umístění. Dorka Psotková ve své – nejnižší - kategorii obsadila s šeltií Falkem 3. místo a Terka Snášilová ve své – vyšší – kategorii s kokrem Dennym krásné 12. místo.

Naši členskou základnu tvoří z velké části děvčata od 10 do 17-ti let. Z dvanácti členů je osm členek v dětském a mládežnickém věku. Upřeli jsme tedy své síly k nim a věříme, že naše práce není zbytečná, že se jim bude v agility dařit a že je bude agility hlavně bavit.

Děvčata se aktivně účastní závodů, intenzivních tréninků, táborů pro mladé kynology a také se pokouší uspět na poli nejvyšším – stát se členkami juniorského reprezentačního týmu Agility České republiky.


Agility klub Zlechov

Anna Šipková, Tereza Snášilová a Dorota Psotková se v roce 2010 zúčastnily kvalifikačního závodu na Mistrovství Evropy juniorů. Ve velké konkurenci dětí z celé České republiky a při jejich premiérové účasti, jim nominace o vlásek unikla, ale rozhodčími byly hodnoceny jako velmi nadějné závodnice a v letošním roce se pokusí nominovat znovu. Vzhledem ke svému věku mají ještě několik kvalifikací před sebou.

Také jedním z významných závodů bylo Mistrovství České republiky mládeže, konané v Třebíči. Opět se zde sešli jedni z nejlepších dětských a juniorských závodníků z celé naší země, aby změřili své síly v celorepublikové konkurenci. Našim členkám, Dorce Psotkové a Andi Šipkové se zde velmi dařilo a obsadila krásná místa. Dorotka získala ve své kategorii 3. místo a Anička 4. místo. Být třetí a čtvrtá v republice je pro ně určitě velkým úspěchem, stejně jako pro celý klub Agility Zlechov.

Také bychom neradi zapomněli na ostatní juniorské členky, které mají úspěšnou kariéru před sebou a to je Nikola Mičulková, Magda Bradáčová, Adéla Lavičková, Nikolka Zahradníková, Tereza Kročáková. Za dobu působení v Agi Zlechov udělaly velký kus práce a patří jim náš obdiv.


Agility klub Zlechov

Ale ani naši dospělí členové nezaháleli. Mimo agility, Michal Stránský s borderkolií Atreiem složil zkoušky ZZO a věnuje se výcviku poslušnosti a obran. Zúčastnili se také tábora s výcvikem agility a služebním výcvikem. Ostatní členové se kromě závodů agility, individuálně věnují nácviku poslušnosti a obran, účastní se seminářů o pozitivní motivaci, tanci se psem, o flyballe, o dogfrisbee a mnohým intenzivním tréninkům agility pod vedením reprezentantů České republiky. Také jsme naše psy předvedli na několika výstavách s hezkými umístěními.

Členové byli v létě pozváni na předváděcí akci pro vozíčkáře, kde sklidili velký úspěch a organizátor tohoto Handicampu ze Slovenska chce navázat dlouhodobější spolupráci a naším prostřednictvím ukázat postiženým spoluobčanům, co všechno lze naše čtyřnohé kamarády naučit.

Pozvání jsme přijali také z akce Dětského dne v Nedachlebicích a předvedli zde dětem, co naši pejsci umí.


Na našem cvičišti jsme v roce 2010 pořádali několik akcí:

Velmi úspěšné a oblíbené dvoudenní intenzivní tréninky s vedoucí juniorské reprezentace Luckou Dostálovou, intenzivní tréninky s reprezentantkou ČR Martinou Konečnou, seminář pozitivní motivace a tance se psem s taktéž reprezentantkou ČR Janou Kořínkovou a v neposlední řadě IV. ročník závodů Zlechovské hopsání. Tyto závody měly u agilitní veřejnosti velký úspěch a jsme rádi, že se nám podařilo vše bezchybně zorganizovat, za což bychom chtěli poděkovat všem členům agility a jejich rodinným příslušníkům a přátelům. Také děkujeme za bezchybně vybavený bufet ze strany služebáků – Milana, Majky a Věrky. Výtěžek z akce byl odveden do pokladny klubu.


Agility klub Zlechov

V listopadu se uskutečnily také klubové závody, které pro nás připravily naše děti, aby si vyzkoušely, co takové pořádání závodů obnáší a připravovaly se na role plnohodnotných pomocníků a do budoucna i organizátorů. Závody se velmi povedly a sklidily velký úspěch.

Agility spolu s členy služebního výcviku podalo v letošním roce žádost o grant z Nadace Děti-kultura-sport. I přes zajímavý projekt Letních dětských seminářů „Poznej svého psa“ se nám nepodařilo ve velké konkurenci uspět. V příštím roce zkusíme štěstí znovu.

20. prosince agility uspořádalo malé vánoční posezení, kdy jsme ochutnali cukroví, zhodnotili uplynulý rok a s popřáli si všechno nejlepší do nového roku.


Agility klub Zlechov

V roce 2011 máme také velké plány - za zmínku stojí:

- jarní a podzimní víkendové intenzivní tréninky pod vedením Lucky Dostálové. (zde bychom rádi požádali členy služebního výcviku o shovívavost a umožnění tréninku přes dvě neděle v roce. Je pro nás těžké domluvit trenéra, a ještě těžší řešit spory s některými členy)

- dále - sobotní intenzivní tréninky s reprezentanty ČR

Jarní a podzimní závody agility:
- Zlechovské dvojzkoušky s datem konání 14.5.2011 a V. Zlechovské hopsání s datem konání 24.9.2011

- seminář Pozitivní motivace a tance se psem – pro velký úspěch pokračování

- seminář Flyballu pro začátečníky

- minidogtreking – výlet do Chřibů

- samozřejmostí je účast na spoustě závodů v ČR i na Slovensku, opětovná účast na kvalifikačních závodech na Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství ČR mládeže i dospělých.


Agility klub Zlechov

Závěrem této zprávy bychom rádi poděkovali za zázemí, které nám KK Zlechov poskytuje a věříme, že my na oplátku Zlechov dobře reprezentujeme.Ve Zlechově 23.1.2011
Irena Stránská – organizační pracovník Agi Zlechov<-- Zpráva výcvikáře 2011, Zpráva výcvikáře 2009 -->Agi Zlechov
© Agi Zlechov 2018