Zpráva výcvikáře agility za rok 2012


V roce 2012 se klub agility při KK Zlechov dostal do velkého povědomí příznivců kynologie, především z řad agilitní veřejnosti, díky spoustě pořádaných akcí na našem cvičišti.

Tréninky agility byly naplánovány a také uskutečňovány každé pondělí a pátek v odpoledních hodinách a to v měsících březen – říjen. V zimních měsících, v závislosti na počasí, navštěvují členové agility cvičiště jen po domluvě. Vzhledem k vývoji počasí jsou tréninky uskutečněny výjimečně. Tak jako v předcházejícím roce, přišla koncem roku nabídka od manželů Bradáčových, a to zajištění trénování od Nového roku v koňské hale, tentokrát v Napajedlích. Všichni členové agility opět s nadšením využijí této možnosti. Hlavním trenérem byl a bude Martin Ševčík, zároveň místopředseda KK Zlechov. Funkci pomocného trenéra vykonával Michal Stránský.

Také v roce 2012 se členové agility hojně účastnili oficiálních závodů hlavně na Moravě, v Čechách a na Slovensku.


Agility klub Zlechov

Největšími úspěchy a naší prestiží je trénování mládeže a také bychom chtěli vychovávat další příznivce a milovníky agility a kynologie, kteří vzejdou z našeho klubu a budou je hrdě reprezentovat.

Akcemi, na které jsou všichni členové agility klubu patřičně hrdí, byl výjezd našich děvčat na Mistrovství Evropy juniorů pod záštitou mezinárodního FCI - takzvané EOJ, které se uskutečnilo v polovině července v Rakousku. Sem se na základě kvalifikačního závodu probojovaly naše členky Magda Bradáčová a to v kategorii dětí, a dokonce jsme měli zástupce v kategorii juniorů - Annu Šipkovou a Dorku Psotkovou, které už v loňském roce spolu s Terkou Snášilovou, atmosféru mezinárodních závodů zažily. Nováček v kategorii dětí, Magda, měla tuto zkušenost teprve před sebou.

Děvčata opět nezklamala, předvedla úžasný výkon a jejich výsledky oceňujeme nejen my, ale i trenéři české reprezentace a mnoho mladých agiliťáků, pro které jsou holky velkým vzorem.

Nejlepšího výsledku dosáhla Anička Šipková, která se svou šeltií a svým družstvem obsadila 3. místo z evropských juniorů. Dorka Psotková skončila se svou šeltií v jednotlivcích na 15. místě. A krásné 9. místo bylo pro Magdu Bradáčovou v kategorii dětí družstev.

Závody byly i přes nepřízeň počasí velkým zážitkem a všem děvčatům z agility Zlechov přejeme pro rok 2013 štěstí a úspěch při dalších kvalifikačních závodech na Mistrovství Evropy, které se letos bude konat ve Švýcarsku.


Agility klub Zlechov

Další významnou akcí bylo v roce 2012 Mistrovství republiky mládeže, které se konalo v září v krásném prostředí obce Píšťany u Litoměřic. Naše děvčata, tentokrát i s posilou - Terkou Snášilovou, reprezentovaly klub tak výborně, že někteří měli problém všechny poháry za oceněná místa unést.

Výsledky našich děvčat v kategorii juniorů:

Anďa Šipková 2. místo a titul Vícemistr České republiky juniorů v jednotlivcích, Dorka Psotková a Terka Snášilová 3. místo a titul druhý Vícemistr ČR v družstvech.

Kategorii dětí ovládla bezkonkurenční Magda Bradáčová se svou border kolií Elzou, kdy v součtech obsadila 1. místo a získala titul Mistr ČR v kategorii jednotlivců a poté i 1. místo a titul Mistr ČR v kategorii družstev. Tento úspěch zaslouží velký obdiv a Magdě přejeme hodně sil a hlavně zdraví do další závodní kariéry.

Tento bezkonkurenční úspěch děvčat z našeho klubu se budeme snažit zopakovat opět na Mistrovství České republiky v roce 2013 a doufáme, že se řady závodnic rozšíří i o další členky agility klubu ze Zlechova a budeme náš klub víc a víc propagovat a reprezentovat po celé zemi i v zahraničí.

Agility klub Zlechov

Také dospělí členové skvěle reprezentovali náš klub a to zejména Martin Ševčík, který se se svou fenkou křížence Aimee zúčastnil Mistrovství České republiky, kde v běhu družstev obsadili krásné 6. místo.

Členové klubu agility nezaháleli ani při trénincích a mimo své tréninkové dny se účastnili mnoha intenzivních tréninků, které v hojné míře pořádali na našem cvičišti a to s vyhlášenými trenéry a reprezentanty ČR. Tito trenéři už mají v povědomí náš klub agility a cvičiště KK Zlechov jako aktivní buňku, která se svědomitě snaží svým členům dopřát to nejlepší, co je v republikovém agility k mání. Naše aktivity ale nespočívají jen v trénování agility, ale také v trénování dalších psích sportů, jako je například flyball, dogdancing, coursing a také služební výcvik.

Dospělí i děti se také účastnili mnoha táborů a soustředění konaných po celé ČR a získávali tak nové a nové zkušenosti, které zúročí nejen při své práci, ale i při práci pro zlechovský klub.

Novinkou, se kterou přišli naši členi, je pořádání velmi úspěšné školky pro štěňata, o které přednese samostatnou zprávu jedna z jejích výcvikářek, naše členka, Jitka Sovová, a také pořádání kurzů agility pro začátečníky. Tento kurz, při jehož vedení se vystřídalo mnoho zkušených závodníků z našeho klubu, měl u veřejnosti velký ohlas a rádi bychom na jaře roku 2013 v této akci pokračovali. Velkou výhodou bylo, že odtud vzešlo spoustu spokojených lidí se svými psy a naše řady se rozšířily o pár členů, kteří by mohli náš kolektiv obohatit nejen svými výsledky se psy, ale také svou činorodou prací.

Členové agility se také letos, už opakovaně, pustili do pořádání dvou oficiálních závodů. Prvním byly jarní Zlechovské dvojzkoušky a druhým podzimní Zlechovské hopsání, za účasti německého rozhodčího. Tyto závody bývají už tradičně hojně navštěvované. Oba dva závody skončily výdělkem pro KK Zlechov.
Rádi bychom v této tradici pokračovali a pořádáním závodů nejen přispívali do klubové kasy, ale i dávali ve známost fungování našeho klubu široké veřejnosti. Pro rok 2013 jsou tyto dva závody již naplánovány v tradičních termínech, kdy na podzim přijede oblíbená rozhodčí z Rakouska - Gabbi Stephan.


Agility klub Zlechov

V roce 2012 se členové agility účastnili coby pořadatelé prestižní akce v ČR a to závodu Mistrovství republiky border kolií, který se uskutečnil začátkem června ve Strážnici. Díky této naší dobrovolné pomoci byl uveden na této prestižní akci agility klub jako sponzor a za zapůjčení překážek byla do klubu KK Zlechov odvedena částka ve výši 3000 Kč.

Na cvičišti KK Zlechov se 25.8.2012 uskutečnil sraz westíků organizovaný manželi Ševčíkovými. Sjelo se sem okolo 30ti westíků z celé České republiky. Návštěvníci se mohli zúčastnit neoficiální výstavy, různých soutěží a předváděcích akcí. Sraz byl velmi úspěšný o čemž svědčily pozitivní ohlasy všech zúčastněných.

V roce 2012 se také poštěstilo některým z nás zúčastnit se coby diváci největšího svátku agiliťáků a to Mistrovství světa agility, které se konalo v Liberci. Zde jsme měli také zástupce, zatím jen v řadách pořadatelů, ale můžeme si přát a doufat, že agility Zlechov bude mít jednou na této akci i závodníky.

Naše plány na rok 2013:

- Intenzivní tréninky agility, frisbee s trenéry a reprezentanty ČR po celý rok 2013 – rozpis byl předložen vedení klubu v dostatečném předstihu a seznam je vyvěšen v klubovně.
- Pořádání školky pro štěňata a kurzů agility pro začátečníky
- Novinkou jsou dogdancingové zkoušky
- Seminář poslušnosti a trénink obran.

- Pořádání dvou oficiálních závodů:
- 13.4.2013 – 3. Zlechovské dvojzkoušky
- 21.9.2013 – 7. Zlechovské hopsání


Agility klub Zlechov

Opět děkujeme klubu za podporu, pomoc a pochopení při pořádání akcí na cvičišti KK Zlechov a také nejen jménem agility, ale i jménem KK Zlechov děkujeme všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a věnovali se ve svém volném čase akcím pořádaným na cvičišti a zároveň patří velký dík manželům Bradáčovým za velmi aktivní přístup a také materiální zajištění při budování nové klubovny.Ve Zlechově 4.1.2013
Irena Stránská – organizační pracovník Agi Zlechov<-- Zpráva výcvikáře 2013, Zpráva výcvikáře 2011 -->Agi Zlechov
© Agi Zlechov 2018