Zpráva výcvikáře agility za rok 2014


Tréninky agility probíhaly na cvičišti KK Zlechov klasicky každé pondělí a pátek v odpoledních hodinách a to v měsících březen – listopad. V zimních měsících, tak jako v předcházejícím roce, probíhalo trénování v koňské hale v Napajedlích.

Trenérem byl Michal Stránský a Martin Ševčík, zároveň místopředseda KK Zlechov. Správu webových stránek a organizování intenzivních tréninků má na starosti Kamila Ševčíková. Všem bychom rádi poděkovali za jejich čas, který věnují ostatním členům agility.

Také v roce 2014 se členové agility hojně účastnili oficiálních závodů hlavně na Moravě, v Čechách a na Slovensku.

Velké úspěchy v klubu agility přináší trénování mládeže. Tento stav už je v posledních čtyřech letech setrvalý – děvčata dosahují tradičně velmi dobrých výsledků jak na poli národním, tak i mezinárodním.

I v roce 2014 jsme se mohli pochlubit dalším, v pořadí už čtvrtým rokem, kdy členky našeho klubu reprezentovaly nejen nás, ale i Českou republiku na mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v polovině července v Itálii. Sem se na základě kvalifikačního závodu probojovaly naše členky Magda Bradáčová a to v kategorii junioři large, v kategorii juniorů medium – Terka Snášilová a Dorka Psotková a v kategorii small Anička Šipková. Děvčata opět nezklamala, předvedla úžasné výkony.

Agility klub Zlechov

Dorka Psotková s Falkem se stali mistry Evropy juniorů v kategorii medium a Magda Bradáčová s Elzou byly druhými vícemistry v kategorii large. Magda stála na stupních vítězů i se svým družstvem a stala se i zde druhým vícemistrem. Za tyto úspěchy patří oběma velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci klubu. Stejně jako dalším reprezentantkám Aničce a Terce.

V letošním roce se EOJ uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm a pro některé naše členky to bude poslední rok v juniorech, tak věříme, že si zde i letos zasoutěží.

Díky těmto úspěchům byla děvčata i slavnostně přijata panem starostou města Uherské Hradiště, p. Květoslavem Tichavským. Pan starosta děvčatům pogratuloval a připojil svůj obdiv k jejich dovednostem.

Další významnou akcí bylo v roce 2014 Mistrovství republiky mládeže, které se konalo v září v Píšťanech u Litoměřic. Účastnila se naše děvčata, Magda Bradáčová, Dorka Psotková, Anička Šipková a Terka Snášilová.

Výsledky našich děvčat:
Magda Bradáčová obsadila v jednotlivcích agility 3. místo, v družstvech agility 2. místo. Dorka Psotková se svým družstvem v součtu běhů skončila na 3. místě a získala titul druhý vícemistr mládeže ČR.
Dobré umístění se budeme snažit opět získat na Mistrovství České republiky v roce 2015 a doufáme, že se řady závodnic rozšíří i o další členky agility klubu ze Zlechova.

Na tzv. dospělé Mistrovství ČR v agility, které se konalo v září v Liberci se přihlásila mezi velkou konkurenci i naše juniorka Magda Bradáčová, která se mezi dospělými agiliťáky neztratila a získala se svým družstvem krásné 1. místo a titul Mistrů ČR v agility. K tomuto velkému úspěchu jí gratulujeme.

Členové klubu agility nezaháleli ani při trénincích a mimo své tréninkové dny se účastnili mnoha intenzivních tréninků, které se v hojné míře pořádaly na našem cvičišti a to s vyhlášenými trenéry a reprezentanty ČR ale i ze zahraničí.

Další akcí, se kterou přišli naši členi již předloni, je pořádání velmi úspěšné školky pro štěňata a také pořádání kurzů agility pro začátečníky. Tyto kurzy se staly velmi oblíbenými a vyhledávanými pro majitele jak štěňat, tak zájemců o agility. Kurzy vedli členové agility a členové služebního výcviku.

Členové agility také v roce 2014 pořádali dva oficiální závody. Prvním byly jarní Zlechovské dvojzkoušky a druhým podzimní Zlechovské hopsání, za účasti rakouského rozhodčí. Tyto závody bývají už tradičně hojně navštěvované a velmi oblíbené mezi veřejností.

Rádi bychom v této tradici pokračovali a pro rok 2015 jsou tyto závody již naplánovány, kdy na jaře budou uskutečněny zkoušky a na podzim Zlechovské hopsání. Pořádání těchto akcí je náročné na organizaci a bezproblémový průběh, proto bych ráda už teď apelovala na všechny členy agility, ale i členy KK k přispění svou prací a pomocí k hladkému průběhu závodů.

Agility klub Zlechov

V květnu byli členové agility osloveni prezentovat své umění na předváděcí akci „Veletrh mazlíčků“, který se uskutečnil v Klubu kultury a na Masarykově náměstí v UH. Vystoupení mělo velký úspěch, zvláště na náměstí, kde se sešlo spoustu diváků. Všem zúčastněným děkuji za jejich ochotu a účast, která přispěla určitě k propagaci klubu.

Jako každý rok jsme byli osloveni předváděním agility na dětské dny. Kromě účasti na dětském dnu ve Zlechově, se zúčastnila Magda Bradáčová dětského dne v Tupesích.

Na cvičišti KK Zlechov se 24.8.2014 uskutečnil již tradiční sraz westíků organizovaný manželi Ševčíkovými. Sjelo se sem okolo 30 westíků z celé České republiky. Návštěvníci se mohli zúčastnit neoficiální výstavy, různých soutěží a předváděcích akcí. Sraz byl velmi úspěšný o čemž svědčily pozitivní ohlasy všech zúčastněných.

V roce 2014 agility požádalo o dvě dotace a to z Krajského úřadu Zlínského kraje a z Nadace Synot děti-kultura-sport. Oběma žádostem bylo vyhověno a na účet KK Zlechov bylo zasláno 2 x 10 000 Kč.

Naše plány na rok 2015:

Intenzivní tréninky agility s trenéry a reprezentanty z ČR - rozpis bude předložen vedení klubu a vyvěšen v klubovně.

Pořádání dvou oficiálních závodů:
11.4.2015 – 4. Zlechovské zkoušky - rozhodčí Petr Pupík
12.9.2015 – 9. Zlechovské hopsání – píská rakouský rozhodčí – Fritz Hauser

Vedení kurzu agility pro začátečníky


Opět děkujeme klubu za podporu, pomoc a pochopení při pořádání akcí na cvičišti KK Zlechov a také nejen jménem agility, ale i jménem KK Zlechov děkujeme všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a věnovali se ve svém volném čase akcím pořádaným na cvičišti.


Ve Zlechově 17.1.2015
Irena Stránská<-- Zpráva výcvikáře 2015, Zpráva výcvikáře 2013 -->Agi Zlechov
© Agi Zlechov 2018