Zpráva výcvikáře agility za rok 2015


Obsah:

1. Úvod
2. Tréninky
3. Trenéři
4. Webové stránky www.agizlechov.cz
5. Závody
6. Junior Czech Cup
7. Mistrovství Evropy juniorů – European Open junior (EOJ)
8. Mistrovství české republiky mládeže (MČRM)
9. Mistrovství české republiky (MČR)
10. Mistrovství Evropy - European open (EO)
11. Výkonnostní kategorie
12. Intenzivní tréninky a tábory
13. Agility pro začátečníky
14. Závody ve Zlechově
15. Předváděcí akce
16. ZZO
17. Sraz westíků
18. Zlínský kraj
19. Naše plány na rok 2016
20. Seznam členů agility
21. Poděkování a závěr

1. Úvod

Na úvod vítáme všechny členy KK Zlechov a agility Zlechov v novém roce a dovolujeme si přednést Výroční zprávu výcvikáře agility KK Zlechov za rok 2015.

2. Tréninky

Tréninky agility probíhaly na cvičišti KK Zlechov každé pondělí a pátek v odpoledních hodinách a to v měsících březen – listopad. V zimních měsících probíhalo trénování v koňské hale v Napajedlích.

3. Trenéři

Trenéři agility jsou Michal Stránský a Martin Ševčík, zároveň místopředseda KK Zlechov.

Velké úspěchy v klubu agility přináší trénování mládeže. Tento stav už je v posledních pěti letech setrvalý – juniorky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků jak na poli národním, tak i mezinárodním.

4. Webové stránky www.agizlechov.cz

Správu webových stránek a organizování intenzivních tréninků má na starosti Kamila Ševčíková. Všem bychom rádi poděkovali za jejich čas, který věnují ostatním členům agility.

5. Závody

Také v roce 2016 se členové agility hojně účastnili oficiálních závodů hlavně na Moravě, v Čechách a na Slovensku, kde skvěle reprezentovali náš klub. Všichni členové dosahují stabilně velmi dobrých výsledků. Za zmínku stojí například Martin Ševčík, který dosáhl úspěchu s borderkolií Nell v závodě v Třešti, kdy mu byla udělena cena Memoriálu Edíkova tlapka, jako jedinému týmu, který absolvoval všechny běhy za víkend bez diskvalifikace.

6. Junior Czech Cup

V květnu zahájila děvčata sezonu účastí na závodě Junior Czech Cup, který se konal za účasti mládeže z celé České republiky v Kyjově. Magda Bradáčová skončila ve své kategorii na 2. místě a Dorka Psotková na 3. místě.

7. Mistrovství Evropy juniorů – European Open junior (EOJ)

I v roce 2015 jsme se mohli pochlubit dalším, v pořadí už pátým rokem, kdy členky našeho klubu reprezentovaly nejen nás, ale i Českou republiku na mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v polovině července v České republice a to v Rožnově pod Radhoštěm. Sem se na základě kvalifikačního závodu probojovaly naše členky Magda Bradáčová a to v kategorii junioři large, v kategorii juniorů medium – Terka Snášilová a Dorka Psotková a v kategorii small Anička Šipková.

Děvčata opět nezklamala a předvedla úžasné výkony.

Největšího úspěchu dosáhla Magda Bradáčová s borderkolií Elzou, kdy se staly Mistry Evropy v družstvech large. Dalšího pěkného umístění dosáhla Anna Šipková - v jednotlivcích small skončila se svou šeltíí Flurry na krásném 5. místě v konkurenci 70 závodníků z celé Evropy. Dorka Psotková a Terka Snášilová získaly se svým družstvem hezké 6. místo.

Za tyto úspěchy patří děvčatům velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci klubu.


Agility klub Zlechov

V letošním roce se EOJ uskuteční na Slovensku. Naše členky Dorka Psotková, Terka Snášilová a Anička Šipková se již těchto závodů nezúčastní, protože překročily věkovou hranici pro start v závodech juniorů. Nezbývá než jim popřát hodně štěstí a úspěchů v kategorii dospělých.

Želízkem v ohni zůstává i pro tento rok Magda Bradáčová s borderkolií Elzou.

Při pořádání těchto významných závodů byl náš člen, Michal Stránský, v týmu hlavních pořadatelů. Jeho zkušenosti s pořádáním větších závodů se opět rozrostly a určitě budou přínosem i pro pořádání akcí na našem cvičišti.

8. Mistrovství české republiky mládeže (MČRM)

Další významnou událostí bylo v roce 2015 Mistrovství republiky mládeže, které se konalo v září v ATC Merkur v Pasohlávkách. Účastnila se naše děvčata, Magda Bradáčová, Dorka Psotková, Anička Šipková, Terka Snášilová a Zuzka Jelínková.

Výsledky našich děvčat:
Dorka Psotková a Terka Snášilová završily juniorskou kariéru v kategorii družstev 1. místem a získaly titul Mistr republiky mládeže ČR v kategorii družstva medium. Na krásné 3. místo dosáhla ve své kategorii Anička Šipková a odnesla si titul Druhý vícemistr ČR mládeže v kategorii juniorů. Dorka Psotková skončila v jednotlivcích na 5. místě.

MČRM se letos poprvé zúčastnila také naše členka Zuzka Jelínková ve svým psem šeltie Nickem.

Dobré umístění se bude snažit opět získat na Mistrovství České republiky v roce 2016 Magda Bradáčová a Zuzka Jelínková.

9. Mistrovství české republiky (MČR)

Na tzv. dospělé Mistrovství ČR v agility, které se konalo opět v Liberci, se přihlásila již podruhé mezi velkou konkurenci i naše juniorka Magda Bradáčová. Ta navázala na loňský úspěch a se svým družstvem obsadila v běhu jumping hezké 3. místo.

10. Mistrovství Evropy - European open (EO)

Naše úspěchy se v roce 2015 rozšířily i mezi dospělé. Michal Stránský se po úspěšných kvalifikačních závodech probojoval se svým psem borderkolie Atriem do české reprezentace na Mistrovství Evropy, které se konalo v Německu. Ve velké konkurenci se neztratili, ale v roce 2015 odjeli z mistrovství bez medaile. Michal se bude znovu pokoušet o start v české reprezentaci a o dosažení co nejlepších výsledků i v roce 2016.Agility klub Zlechov

11. Výkonnostní kategorie

Další úspěchy pro naše členy jsou přestupy do vyšších výkonnostních kategorií. Toto se v roce 2015 podařilo Martinovi s Aikem, kdy postoupili do nejvyšší kategorie A3, Zuzce s Nikem – postup do A2 a Magdě, která získala s Elzou titul A3 Champion, který získává pes po splnění přísných závodních kritérií a je to titul doživotní. Všem gratulujeme.

12. Intenzivní tréninky a tábory

Členové klubu agility nezaháleli ani při trénincích a také mimo své tréninkové dny se účastnili mnoha intenzivních tréninků, které se v hojné míře pořádaly na našem cvičišti a to s vyhlášenými trenéry a reprezentanty ČR. Mezi velmi oblíbené patří účast na výcvikových táborech a kempech. V roce 2015 se Dorka Psotková účastnila již pátým rokem po sobě agility tábora ve Větřkovicích.

13. Agility pro začátečníky

Další akcí významnou akcí je pořádání velmi úspěšného kurzu agility pro začátečníky. Tyto kurzy se staly velmi oblíbenými a to také díky zkušeným závodníkům z našeho klubu, kteří kurzy vedli. O kurzy je velký zájem a i v roce 2016 máme v plánu tyto kurzy otevřít.

14. Závody ve Zlechově

Členové agility také v roce 2015 pořádali dva oficiální závody. Prvním byly jarní Zlechovské dvojzkoušky a druhým podzimní Zlechovské hopsání, za účasti rakouského rozhodčího. Tyto závody bývají už tradičně hojně navštěvované a velmi oblíbené mezi veřejností. Oba dva závody skončily výdělkem pro KK Zlechov.

Rádi bychom v tradici pořádání závodů na našem cvičišti pokračovali a pro rok 2016 jsou tyto závody již naplánovány. Na jaře budou uskutečněny trojzkoušky a na podzim Zlechovské hopsání. Pořádání těchto akcí je náročné na organizaci a bezproblémový průběh, proto bych ráda už teď apelovala na všechny členy agility, ale i členy KK k přispění svou prací a pomocí k hladkému průběhu závodů.

Tímto si dovolujeme poděkovat bezchybnému servisu v podobě bufetu a pomoci s překážkami při minulých ročnících. Hlavně oceňujeme ochotu a obětavost Věrky Novákové a Milana Štěrby.

15. Předváděcí akce

Jako každý rok jsme byli osloveni předváděním agility. Kromě účasti na dětském dnu ve Zlechově, se zúčastnila Magda Bradáčová a Martin Ševčík dne otevřených dveří v hřebčíně Napajedla a Terka Snášilová s předváděčkou dogdancingu na plese.

16. ZZO

Mezi úspěchy mimo agility stojí za zmínku splnění zkoušky ZZO naší členky Zuzky Jelínkové s šeltií Nickem.

17. Sraz westíků

Na cvičišti KK Zlechov se 22.8.2015 uskutečnil již tradiční sraz westíků organizovaný manželi Ševčíkovými. Sjelo se sem okolo 40 westíků z celé České republiky. Návštěvníci se mohli zúčastnit neoficiální výstavy, různých soutěží a předváděcích akcí. Sraz byl velmi úspěšný o čemž svědčily pozitivní ohlasy všech zúčastněných.

18. Zlínský kraj

Agility klub Zlechov

V roce 2015 agility požádalo o dvě dotace a to z Krajského úřadu Zlínského kraje.

Žádost o dotaci na podporu jednorázových akcí z fondu mládeže a sportu. Tato žádost nebyla úspěšná.

Žádost o Neinvestiční dotaci na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR pro členku Dorotu Psotkovou byla úspěšná a Zlínský kraj tuto žádost schválil.

19. Naše plány na rok 2016

Intenzivní tréninky agility s trenéry a reprezentanty z ČR - rozpis bude předložen vedení klubu a vyvěšen v klubovně.

Pořádání dvou oficiálních závodů:
9.4.2016 – 7. Zlechovské zkoušky - rozhodčí Jiřina Máčková
24.9.2016 – 10. Zlechovské hopsání – rozhodčí Petr Dostál

Vedení kurzu agility pro začátečníky

20. Seznam členů agility za rok 2015

Michal Stránský, Martin Ševčík, Kamila Ševčíková, Dorota Psotková, Magdalena Bradáčová, Anna Šipková, Tereza Snášilová, Zuzana Jelínková, Petr Holoubek, Petra Petřkovská, Jitka Sovová, Renata Šebelová, Barbora Šebelová, Adéla Lavičková.

21. Poděkování a závěr

Opět děkujeme klubu za podporu, pomoc a pochopení při pořádání akcí na cvičišti KK Zlechov a také nejen jménem agility, ale i jménem KK Zlechov děkujeme všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a věnovali se ve svém volném čase akcím pořádaným na cvičišti.


Ve Zlechově 24.1.2016

Martin Ševčík – trenér agility, místopředseda KK Zlechov
Michal Stránský – trenér agility při KK Zlechov
Lubomír Obdržálek – předseda KK Zlechov

Zapsala:
Irena Stránská<-- Zpět              Zpráva výcvikáře 2014 -->Agi Zlechov
© Agi Zlechov 2018